EPDM

Vybrali ste si z ponuky našich služieb?

V prípade ak máte doplňujúce otázky, alebo máte záujem o ktorúkoľvek z nami ponúkaných služieb, kontaktujte nás. Radi Vám pripravíme cenovú ponuku.

Napíšte nám

EPDM (RubberGard® EPDM)

Produktová rada Firestone EPDM membrány predstavuje najvyššiu možnú kvalitu výrobkov, ktorých životnosť presahuje 50 rokov. Spája v sebe unikátne technológie a kombináciu vlastností, ktoré sú rokmi overené a vyskúšané na strechách po celom svete.

Hlavnou zložkou izolačného systému RubberGuard® EPDM je jednovrstvová syntetická gumová membrána vyrobená z etylén propylén dien monomeru zmiešaného so sadzou, olejmi a tvrdidlami. Je kalandrovaná do veľkých plachiet a vulkanizovaná. K dispozícii je tiež membrána vystužená tkanou polyesterovou rohožou a membrána spomaľujúca horenie.

Rozšírené využitie membrán EPDM pri pokrývaní plochých striech bolo umožnené vďaka ich schopnosti uspokojiť náročné kritériá požadované modernými štandardmi výstavby. Firestone RubberGard® EPDM membrány ponúkajú unikátnu kombináciu vlastností a výhod, ktoré už boli vyskúšané na strechách na celom svete.

Výhody EPDM

Rýchla a ľahká inštalácia

Firestone RubberGard® EPDM sa používa vo forme plachiet až do šírky 15m a do dĺžky 60m, čo umožňuje obmedziť počet spojov a znížiť inštalačný čas.

Vynikajúca trvanlivosť a odolnosť voči poveternostným podmienkam

Vďaka svojmu zloženiu, zvlášť sadziam a polymérom EPDM má Firestone RubberGard® EPDM výraznú rezistenciu na ozón, UV žiarenie a v konečnom dôsledku na starnutie.

Vysoká ohybnosť a rozťažnosť

Firestone RubberGard® EPDM zostáva ohybná a odoláva teplotám od -45°C do 130°C. Jej rozťažnosť je viac ako 300 %, a tým sa prispôsobuje pohybom objektu a zmenám teploty.

Nízke náklady na údržbu

Firestone RubberGard® EPDM nevyžaduje po dobu životnosti žiadnu údržbu. Táto vlastnosť spolu s prirodzenou trvanlivosťou a konkurencieschopnými inštalačnými nákladmi strešného systému tvoria vynikajúce hodnoty nákladov na rok životnosti.

Priateľská k životnému prostrediu

Firestone RubberGard® EPDM je inertný materiál s neškodným vplyvom na životné proetredie už počas výroby, ako aj pri používaní. Firestone RubberGard® EPDM strešný systém ponúka množstvo inštalačných možností vrátane balastovanej inštalácie membrány EPDM ako podkladového systému so štrkom alebo dlažbou, membrány EPDM plnoplošne lepenej na podklad, a membrány EPDM mechanicky kotvenej pomocou rôznych upevňovacích systémov.

Vlastnosti systému

nízke inštalačné náklady

využitie veľkých plachiet EPDM

menej spojov

rýchla inštalácia

aplikácia pri akomkoľvek sklone

aplikácia na neobvyklých tvaroch striech

nízka hmotnosť

Systémy Firestone

Balastovaný systém Firestone (BSF)

V balastovanom systéme Firestone sa plachty EPDM voľne pokladajú na požadovaný podklad. Membrána EPDM sa zaťaží štrkom alebo dlažbou s minimálnou váhou 50 kg/m2.

Obrátený systém Firestone je alternatívou balastovaného systému a je ideálny na izoláciu strechy s bežným zaťažením alebo pre veľmi náročné klimatické podmienky. Veľké plachty EPDM sa oddelia od podkladu prostredníctvom vrstvy geotextílie. Na membránu EPDM sa pokladá vhodná, vlhkosti odolná tepelná izolácia, (napr. extrudovaný polystyrén). Poslednou vrstvou je zaťaženie štrkom, dlažbou, prípadne substrátmi vegetačnej strechy.

Balastovaný a obrátený systém je možné aplikovať na ktorúkoľvek budovu, ktorá je schopná uniesť váhu podkladu a kde sklon strechy nepresahuje pomer 1:6.

Plošne lepený systém Firestone (FAS)

V systéme FAS sú plachty EPDM priamo lepené plnoplošne na požadovaný podklad s použitím lepidla Firestone Bonding Adhesive. Všetky detaily hydroizolácie musia byť inštalované v súlade s návodom systému Firestone.

Výhody systému

  • aplikácia pri akomkoľvek sklone
  • aplikácia na neobvyklých tvaroch striech
  • nízka hmotnosť
  • vysoký odpor voči saciemu účinku vetra

Mechanicky kotvený systém Firestone na ploche (MAS)

Mechanicky kotvený systém Firestone na ploche využíva široké plachty EPDM voľne položené na požadovaný podklad. Obvodové časti môžu byť buď úplne pripevnené, alebo mechanicky kotvené v závislosti od špecifických požiadaviek izolácie. Plachty na pokrývanie plochy sa mechanicky pripevňujú pomocou kotviacich pások umiestnených na samotnej plachte alebo v strede spojov spájaných plachiet.

Mechanicky kotvený systém môže byť aplikovaný na akúkoľvek budovu, ktorej strešná konštrukcia má dostatočný ťahový odpor proti vytrhnutiu kotviaceho systému a sklonu strechy a nepresahuje pomer 1:3 (cca 30%).