Izolácie striech

Vybrali ste si z ponuky našich služieb?

V prípade ak máte doplňujúce otázky, alebo máte záujem o ktorúkoľvek z nami ponúkaných služieb, kontaktujte nás. Radi Vám pripravíme cenovú ponuku.

Napíšte nám

Trendy v izolácii striech

Jedným z trendov dnešnej doby sú domy, ktoré šetria energiou. A práve tie si vyžadujú realizáciu konštrukcií, ktoré podporia cieľ znižovať úniky tepla. Prednosťou plochej strechy je efektívna eliminácia tepelných únikov vďaka tomu, že sa zatepľuje v jednej rovine, čo významne eliminuje tepelné mosty.

V minulosti vyvažovala ekonomickú dostupnosť plochých striech ich nižšia životnosť. Dnes to už neplatí. Vďaka technickým parametrom moderných materiálov a ich starostlivo skombinovanej skladbe bude plochá strecha funkčná a zachová si pôvodný vzhľad počas celej životnosti, ktorá môže byť viac než 30 rokov.

Budúci užívateľ tiež nemusí realizovať špeciálnu strešnú konštrukciu – krov, čo znamená významnú úsporu nákladov. V konečnom dôsledku možno finančne zhodnotiť aj premenu strechy na veľkorysú terasu, či záhradu.

Pracujeme s top materiálmi na trhu

Izolácie striech, či už tepelné alebo izolácie proti vlhkosti sú veci na ktorých by sa nemalo určite šetriť. Veľmi dôležitá je nielen vlastnosť danej izolácie, ale aj jej životnosť.

V dnešnej dobe je na trhu veľa materiálov určených na izolácie plochých striech, no nie vždy zodpovedá kvalita cene.

Naša firma sa neustále snaží používať najkvalitnejšie materiály dostupné na trhu a zároveň cenovo dostupné koncovému zákazníkovi čo vieme zabezpečiť nadštandardnými vzťahmi s výhradnými dodávateľmi na slovenský trh.

Zároveň sa jedná o materiály ktoré dosahujú najdlhšiu životnosť na trhu a to v súčinnosti s odbornou aplikáciou vykonanou našimi pracovníkmi.

Najpoužívanejšie materiály, s ktorými pracujeme sú:

  • EPDM
  • PVC
  • TPO
  • Asfaltové pásy