Iné práce

Vybrali ste si z ponuky našich služieb?

V prípade ak máte doplňujúce otázky, alebo máte záujem o ktorúkoľvek z nami ponúkaných služieb, kontaktujte nás. Radi Vám pripravíme cenovú ponuku.

Napíšte nám

Klampiarske a stavebné práce

Okrem našej hlavnej činnosti spočívajúcej v realizácii hydroizolačných a tepelnoizolačných prác realizujeme rôzne druhy klampiarskych a stavebných prác. Jedná sa najmä o inštaláciu atikových a parapetných plechov, rôznych líšt, odkvapových plechov, profilov a iných klampiarskych prvkov.

Zároveň ponúkame výstavbu a izolácie:

  • močovkových jám
  • protipožiarnych nádrží
  • účelových vodných zásobníkov pre agrárnu výrobu