Izolácia strechy – Michalove – Vrbovec, mPVC

Popis projektu

Izolácia strechy rodinného domu v Michalovciach, lokalite Vrbovec.

Detaily projektu

Klient
-
Miesto
Michalovce, Vrbovec
Pokrývaná plocha
210 m2
Stavba ukončená
Máj, 2017