Izolácia strechy – RD Lackovce, mPVC

Popis projektu

Izolácia strechy rodinného domu v Lackovciach použitím mPVC.

Detaily projektu

Klient
-
Miesto
Lackovce
Pokrývaná plocha
190 m2
Stavba ukončená
Marec, 2011